PROJEKT OBJEM

Naš vrtec je že drugo leto vključen v projekt OBJEM, ki spodbuja razvoj bralne pismenosti in slovenščine.

PROJEKT OBJEM (Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli)

Cilj projekta OBJEM:

– razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov (OD VRTCA DO SREDNJIH ŠOL).

Projekt poteka v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Fak. za rač. in informatiko, Pedagoško fak. v LJ in MB in Pedagoškim inštitutom. Sodeluje 19 razvojnih in 40 implementacijskih VIZ na nivoju cele Slovenije.

 

Sklopi-področja:

  • Bralna pismenost in razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjševanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje) – vertikalno povezovanje
  • Slovenščina kot drugi jezik (narodno mešana območja, za priseljence, begunce, gluhe in naglušne, učence, ki uporabljajo znakovni jezik),
  • Diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni bralne pismenosti (v predšolskem obdobju in 2. in 3. VIO)
  • Posodobljena vloga šolske knjižnice (inovativni in prožni pristopi za razvoj bralne pismenosti).

Naš vrtec je implementacijski VIZ – mi preizkušamo didaktične pristope in strategije za razvoj BP in razvoj slovenščine, ki jih razvijajo razvojne VIZ in konzorcijski partnerji.

Do sedaj smo naredili analizo stanja v vrtcu na področju bralne pismenosti in na podlagi ugotovitev ter navodil, ki jih dobimo je projektni tim vrtca (Ana V., Branka A., Julija D., Tadeja F., Martina L., Dolores J.B., Bojana S., Kaja J., Asmina T., Urška K., Nuša Š., Ivona H., Sanda M.J. in Suzana B.) pripravil načrt dela v letošnjem letu.

 

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)

Komentiranje zaprto.