OBJEM

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Naš vrtec je že drugo leto vključen v projekt OBJEM, ki spodbuja razvoj bralne pismenosti in slovenščine.

Cilj projekta  je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov (OD VRTCA DO SREDNJIH ŠOL).

Projekt poteka v sodelovanju z Zavodom za šolstvo, Filozofsko fakulteto v Ljubljani, Fak. za rač. in informatiko, Pedagoško fak. v LJ in MB in Pedagoškim inštitutom. Sodeluje 19 razvojnih in 40 implementacijskih VIZ na nivoju cele Slovenije.

Naš vrtec je implementacijski VIZ – mi preizkušamo didaktične pristope in strategije za razvoj BP in razvoj slovenščine, ki jih razvijajo razvojne VIZ in konzorcijski partnerji.

Do sedaj smo naredili analizo stanja v vrtcu na področju bralne pismenosti in na podlagi ugotovitev ter navodil, ki jih dobimo je projektni tim vrtca (Ana V., Branka A., Julija D., Tadeja F., Martina L., Dolores J.B., Bojana S., Kaja J., Asmina T., Urška K., Nuša Š., Ivona H., Sanda M.J. in Suzana B.) pripravil načrt dela v letošnjem letu.