Naši projekti

SKUPNI PROJEKTI NA NIVOJU VRTCA sledijo vrednotam vrtca in izhajajo iz mavričnih valov, ki so del naše vizije. Vsak oddelek se vključuje na podlagi izraženega interesa in razvojnih značilnosti skupine (starost, potrebe otrok).

Vsebine projektov nastajajo na skupnih srečanjih projektne skupine, strokovni delavci vrtca jih upoštevajo pri načrtovanju dela tandemov in timov. Projekte ob zaključku predstavimo v domačem kraju, v lokalnih medijih, v strokovni literaturi in na strokovnih srečanjih in posvetih.

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov 1)